, , ,

ซีลาย ยิปรอค


 • มาตรฐาน มอก. 863-2532 ชั้นคุณภาพที่ 2
 • แข็งแรงด้วยเทคโนโลยี UltraSTEEL
 • ติดตั้งง่าย รวดเร็ว พร้อมวัสดุอุปกรณ์เต็มระบบ

ติดต่อสอบถาม

ส่งฟรี เมื่อซื้อครบ 20,000 บาท

ติดต่อ  091-545-4915 , 092-223-3026

เพิ่มเพื่อน

ซีลาย ยิปรอค
GYPROC® Framing ML50A

ซีลาย ยิปรอค โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (สำหรับระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ)  เป็นโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีสำหรับระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบภายในอาคาร ของ ยิปรอค ประกอบด้วยโครงคร่าวเหล็กหน้าตัดตัวซี ใช้เป็นโครงคร่าวหลักและโครงคร่าวซอย ติดตั้งระบบแขวนด้วยลวดพร้อมสปริงปรับระดับ การติดตั้งจึงทำได้ง่ายรวดเร็ว ประหยัดเวลา และให้ความแข็งแรงดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

 1. คุณภาพมาตรฐานระดับสากล  ได้รับรองมาตรฐานระดับอุตสาหกรรม มอก. 863-2532 ชั้นคุณภาพที่ 2 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 นิวตัน / เมตร
 2. ทนทาน ไม่เป็นสนิม โครงคร่าวเหล็กผ่านกรรมวิธีจุ่มร้อนโดยมีมวลของสังกะสีที่ชุบหนา 220 กรัม / ตร.ม. เพิ่มคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดีขึ้นตาม มอก.863-2532
 3. เพิ่มการรับน้ำหนักได้ดีขึ้น พื้นผิว UltraSteel    เป็นการขึ้นลอนบนผิวเหล็กลายสมมาตรทั้งสองด้านจึงสามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น โดยใช้ความหนาเหล็กเท่าเดิมจะมีความหนาเหล็กรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับพื้นผิวเรียบของโครงคร่าวเหล็กทั่วไป
 4. ลดปัญหาเรื่องสกรู รูดพื้นผิว UltraSteel   ที่เป็นลอนจะช่วยล็อกบริเวณหัวสกรูให้ยึดติดแน่นกว่าโครงคร่าวเหล็กทั่วไป จึงลดปัญหา สกรูรูดระหว่างการติดตั้งได้
 5. สะดวกต่อการตรวจสอบความถูกต้องด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของผิว UltraSteel     ทำให้การตรวดสอบความถูกต้องของวัสดุเป็นไปได้อย่างสดวกในสถานที่ติดตั้ง

ขนาดตัดมาตรฐานของโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

 ML50A    GA1
ความหนา (มม.) Rigidised 0.50 0.50
ความกว้าง (มม.) 37 25
ความสูง (มม.) 14 25
ความยาวมาตรฐาน(มม.)** 4000 2440

* ความหนา Rigidised หมายถึงความหนาของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีก่อนผ่านกระบวนการขึ้นลอนแบบสมมาตร UltraSteel    โดยหลังจากการขึ้นลอนเรียบร้อยแล้ว โครงคร่าวเหล็กจะมีความหนารวมบริเวณลอนที่นูนสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 100 มม.

**ขนาดความยาวต่อท่อน สามารถผลิตได้ขึ้นกับปริมาณการใช้งาน

gyproc framing ml50

วัสดุและอุปกรณ์พื้นฐาน

ซีลาย ยิปรอค
1.โครงคร่าว ML50A
ฉากริมฉาบเรียบ GA1
2.ฉากริมฉาบเรียบ GA1
พุกเหล็ก 6 มม.
3.พุกเหล็ก 6 มม.
ตัวล็อคโครงคร่าว ML9A
4.ตัวล็อคโครงคร่าว ML9A
ฉากเหล็ก 2 รู
5.ฉากเหล็ก 2 รู
ชุดหิ้วโครง ML1A
6.ชุดหิ้วโครง ML1A
ลวด 4มม.
7.ลวด 4มม.
สปริงปรับระดับ 4 มม.
8.สปริงปรับระดับ 4 มม.
สกรูยิปซัม 25 มม.
9.สกรูยิปซัม 25 มม.
ตัวต่อโครง ML3A
10.ตัวต่อโครง ML3A

การติดตั้งมาตรฐาน

 1. ยึดฉากริบฉาบเรียบ GA1 กับผนังโดยรอบให้ได้ระดับที่ต้องการและยึดฉากเหล็ก 2 รูเข้าใต้ท้องพื้นอาคารชั้นถัดไปที่ระยะไม่เกิน 1.20 X  1.20 ม.ด้วยพุกเหล็ก 6 มม. แนะนำให้เสริมโครงคร่าวหลักชุดแรกห่างจากพนัง 30 ซม.
 2. วัดระยะความสูงจากฉากริมฉาบเรียบถึงท้องพื้นชั้นถัดไปเพื่อตัดลวด 4  มม.และประกอบเข้ากับชุดหิ้วโครง ML1A โดยใช้สปริงปรับระดับและงอปลายด้านหนึ่งของลวด 4 มม.เป็นขอไว้ (หรืออาจใช้ฉากริบฉาบเรียบ GA1 แทนในกรณีที่มีช่องว่างระหว่างฝ่าเพดาน และใต้ท้องพื้นน้อยกว่า 30 ซม.)
 3. นำชุดแขวนที่ประกอบไว้ ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รูที่เตรียมไว้ทั้งหมด
 4. นำโครงคร่าว ML50A ที่ใช้เป็นโครงคร่าวหลักขึ้นวางลงในขอของชุดหิ้วโครง ML1A จนเต็มพื้นที่ติดตั้ง จะได้โครงคร่าวหลัก ML50A ทุกระยะห่าง 1.20 ม.
 5. นำโครงคร่าว ML50A ที่ใช้เป็นโครงคร่าวซอยขึ้นยึดติดกับโครงคร่าวหลัก โดยใช้ตัวล็อคโครงML9A โดยติดตั้งทุกระยะห่าง 40 ซม.สำหรับติดตั้งแผ่นยิปซัมหนา 9 มม.
 6. ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างระเอียดที่สปริงปรับระดับ ก่อนยกแผ่นยิปซัม Gyproc ขึ้นติดตั้งและฉาบรอยต่อด้วยปูนฉาบรอยต่อ Gyproc      Jointing ให้เรียบร้อย

รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION)

งานฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ GYPROC® Framing ML50A ของยิปรอค

ระบบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์

          ใช้ระบบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี รุ่นยิปรอค เฟรมมิ่ง เอ็ม แอล 50 เอ (GYPROC® Framing ML50A)ของ  ยิปรอคได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.863-2536 ชั้นคุณภาพที่ 2 สามรถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า120นิวตัน/เมตร โดยมีมวลสังกะสีที่เคลือบไม่น้อยกว่า 220 กรัม/ตรม. ผ่านกระบวนการเพิ่มความแข็งแรงโดยการขึ้นลอนบนผิวเหล็ก UltraSteel    โดยความหนาลอนเหล็กหลังการขึ้นรูปมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. พร้อมอุปกรณ์และระบบแขวนตามมาตรฐานของผู้ผลิต ได้แก่

 • โครงคร่าวหลักและโครงคร่าวรอง ML50A ความหนาเหล็กชุบสังกะสีไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
 • ฉากริม GA1 ความหนาเหล็กชุบสังกะสีไม่น้อยกว่า 0.50 ม.
 • ระบบแขวนให้ใช้ลวด 4 มม. สปริงปรับระดับ พุกเหล็ก 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานผู้ผลิต

    แผ่นยิปซัมและการฉาบรอยต่อเรียบ

          ใช้แผ่นยิปซัม ยิปรอคของยิปรอคตามมาตรฐานตาม มอก.219-2552 ความหนา 9 มม. ขนาด 1.20 X 2.40 ม.ขอบลาดชนิดต่าง ๆตามที่ระบุในแบบได้แก่ชนิดธรรมดา สำหรับฝ้าเพดานทั่วไปชนิดทนความชื่นบริเวณห้องน้ำหรือบริเวณที่มีความชื่นสูงชนิดบุอลูมิเนียมฟอล์ย สำหรับฝ้าใต้หลังคาและบริเวณที่มี Condensation ตามที่ระบุในแบบยึดติดกับโครงคร่าวด้วยสกรูยิปซัม 25 มม. โป๊วหัวสกรูและฉาบรอยต่อเรียบด้วยเทป และปูนฉาบรอยต่อยิปซัมยิปรอคของยิปรอค

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “ซีลาย ยิปรอค”

There are no reviews yet.