ปูนฉาบรอยต่อ ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด


แกลลอนละ น้ำหนัก 2 กก.
ผสมน้ำ 750 มิลลิลิตร ต่อ ปูน 2 กก.
พื้นที่ต่อปูน 1 แกลลอน = 5 ม.
ราคา 430 บาท

ติดต่อ  091-545-4915 , 092-223-3026
เพิ่มเพื่อน

สิงห์มอร์ตาร์ ปูนฉาบรอยต่อ ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด SJ02

สิงห์มอร์ตาร์ ปูนฉาบเก็บรอยต่อ ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด SJ02 (เฌอร่าบอร์ด, ดูร่าบอร์ด, สมาร์ทบอร์ด) ปูนฉาบได้ลื่น ใช้งานง่าย เหมาะกับงานเก็บรอยต่อผนังไฟเบอร์ ซีเมนต์บอร์ด สําหรับอาคารทุกประเภท  ผ่านมาตรฐานการผลิต จากบริษัท ไวท์คลาวน์ จํากัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 , มาตรฐาน Green Industry และ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

คุณสมบัติพิเศษ

 • ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก.15 เล่ม 1-2555 – เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล – ปูนมีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงสั่นไหวบริเวณรอยต่อของแผ่น
 • ขัดแต่งได้ง่ายด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด
 • สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร

ขั้นตอนการทํางาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นที่ต้องการฉาบต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก , ฝุ่น , นํ้ามัน , น้ํายาบ่มคอนกรีต , สี , เศษคอนกรีตและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

การผสม

 • สิงห์มอร์ตาร์ ปูนฉาบเก็บรอยต่อ 2 กก.(1 แกลลอน) ต่อน้ํา 750 มิลลิลิตร
 • เทปูนลงในน้ําสะอาด และทําการกวนผสมด้วยเครื่องมือผสม
 • ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 5 นาที จึงกวนอีกคร้ังก่อนนํามาใช้
 • ควรใช้งานให้หมดภายใน 30 นาที เมื่อผสมแล้ว ไม่ควรผสมนํ้าเพิ่มเติมในภายหลัง

วิธีการใช้งาน

 • ความกว้างของรอยต่อควรมีขนาดไม่เกิน 6 มม.
 • ฉาบสิงห์ SJ02 คร้ังแรกบนเเนวรอยต่อเพื่อเติมเต็มช่องว่างของรอยต่อด้วยเกรียงโป้วขนาด 4 นิ้วก่อนปาดทับ ด้วยเทปตาข่ายไฟเบอร์
 • ติดเทปกาวตาข่ายไฟเบอร์ลงบนรอยต่อที่ปรับระดับไว้
 • ทําการฉาบสิงห์ SJ02 ชั้นที่สองทับบนเทปกาวให้เต็มหน้าด้วยเกรียงโป้วขนาด 4 นิ้ว
 • ควรทิ้งไว้ให้ผนังแห้ง 24-48 ชั่วโมงแล้วจึงทําการขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 280 ข้ึนไป

การเก็บรักษา

 • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเท อุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทําให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม – อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดถุงใช้

ข้อควรระวัง

 • ควรระวังไม่ให้เข้าตาหรือสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ควรสวมเสื้อผ้ามิดชิด ใส่ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น และ แว่นตาช่าง
 • กรณีเข้าตาหรือสัมผัสกับผิวหนังควรรีบล้างออกด้วยนํ้าสะอาดโดยทันที
 • ควรเก็บให้ห่างมือเด็ก

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “ปูนฉาบรอยต่อ ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด”

There are no reviews yet.