, ,

โครงคร่าวโลหะผนัง คนอฟ Knauf

knauf

Knauf KW 50 โครงคร่าว มอก. เหล็กชุบสังกะสีสำหรับระบบผนังยิปซัมตรา คนอฟ ยิมซั่ม ประกอบด้วยโครงคร่าวหน้าตัดตัว U และตัว C

ส่งฟรี เมื่อซื้อครบ 20,000 บาท

ติดต่อ  091-545-4915 , 092-223-3026

เพิ่มเพื่อน

โครงคร่าวผนังเบา KW 50
Wall System KW 50

Knauf KW 50 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีสำหรับระบบผนังยิปซัมตรา คนอฟ ยิมซั่ม ประกอบด้วยโครงคร่าวหน้าตัดตัว U และตัว C

โครงคร่าวโลหะผนัง KW 40
โครงคร่าวผนังตัว C

 

ชื่อ ความหนา BMT (A) ความสูง 1 (B1) ความสูง 2 (B2) ความกว้าง (C)
K-CS 505 0.50 มม. 34 มม. 32 มม. 50 มม.
K-CS 635 0.50 มม. 34 มม. 32 มม. 63 มม.
K-CS 755 0.50 มม. 34 มม. 32 มม. 75 มม.
K-CS 915 0.50 มม. 34 มม. 32 มม. 91 มม.

โครงคร่าวผนังตัว U

ชื่อ ความหนา BMT (A) ความสูง 1 (B1) ความสูง 2 (B2) ความกว้าง (C)
K-CS 525 0.50 มม. 30 มม. 30 มม. 52 มม.
K-CS 655 0.50 มม. 30 มม. 30 มม. 65 มม.
K-CS 775 0.50 มม. 30 มม. 30 มม. 77 มม.
K-CS 935 0.50 มม. 30 มม. 30 มม. 93 มม.

คุณสมบัติ

 • ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 863-2532
 • เหล็กรีดเย็นผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงกว่าตามท้องตลาด ความหนา 0.5 มม. (BMT) จึงทำให้มั่นใจในความแข็งแรง
 • น้ำหนักเบาและแข็งแรงกว่าโครงคร่าวไม้
 • ป้องกันสนิม ผิวเคลือบสังกะสี มีความสม่ำเสมอและมีมวลสังกะสี 220 ก. ต่อ ตร.ม.
 • ขนาดหน้าตัดมีขนาดหลากหลาย เหมาะกับการติดตั้งผนังทุกประเภท
 • ใช้นวัตกรรมการผลิตจากประเทศเยอรมัน
 • เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นควรใช้คู่กับแผ่นยิปซัมตรา คนอฟ และระบบฝ้าตราคนอฟ

*BMT Base Metal Thickness คสามหนาก่อนการเคลือบ


โครงคร่าวผนังเบา KW 40
Wall System KW 40

Knauf KW 40 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีสำหรับระบบผนังยิปซัมตรา คนอฟ ยิมซั่ม ประกอบด้วยโครงคร่าวหน้าตัดตัว U และตัว C

โครงคร่าวโลหะผนัง KW 40

โครงคร่าวผนังตัว C

ชื่อ ความหนา BMT (A) ความสูง 1 (B1) ความสูง 2 (B2) ความกว้าง (C)
K-CS 504 0.44 มม. 34 มม. 32 มม. 50 มม.
K-CS 634 0.44 มม. 34 มม. 32 มม. 63 มม.
K-CS 754 0.44 มม. 34 มม. 32 มม. 75 มม.

โครงคร่าวผนังตัว U

ชื่อ ความหนา BMT (A) ความสูง 1 (B1) ความสูง 2 (B2) ความกว้าง (C)
K-CS 524 0.44 มม. 34 มม. 32 มม. 52 มม.
K-CS 654 0.44 มม. 34 มม. 32 มม. 65 มม.
K-CS 774 0.44 มม. 34 มม. 32 มม. 77 มม.

คุณสมบัติ

 • เหล็กรีดเย็นผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงความหนา 0.40 มม.
 • น้ำหนักเบาและแข็งแรงกว่าโครงคร่าวไม้
 • ป้องกันสนิม ผิวเคลือบสังกะสี มีความสม่ำเสมอและมีมวลสังกะสี 220 ก. ต่อ ตร.ม.
 • ขนาดหน้าตัดมีขนาดใหญ่กว่าตามท้องตลาดและสามารถรองรับแรงได้ดี จึงทำให้มั่นใจเรื่องความแข็งแรง
 • ใช้นวัตกรรมการผลิตจากประเทศเยอรมัน
 • เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นควรใช้คู่กับแผ่นยิปซัมตรา คนอฟ และระบบฝ้าตราคนอฟ
 • Knauf KW 40

 

 

โครงคร่าวผนัง ตัว C หนา 0.4 มม.
โครงคร่าวผนัง ตัว U หนา 0.4 มม.
โครงคร่าวผนัง ตัว U หนา 0.4 มม.
พุกเหล็ก 6 มม.
พุกเหล็ก 6 มม.
สกรูยิงโครง
สกรูยิงโครง
สกรูยิงแผ่น ยิปซัม
สกรูยิงแผ่น ยิปซัม

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. กำหนดระยะโดยตีเส้นคู่เท่ากับขนาดโครง บริเวณที่พื้นและท้องพื้น พร้อมทั้งเช็คดิ่ง
 2. ใช้พุกเหล็กขนาด 8 มม. ยึดโครงคร่าวตัว U กับโครงสร้างอาคารบริเวณพื้นและท้องพื้น โดยเริ่มจากระยะพุกเหล็กตัวแรก 100 มม. จากนั้นทุกระยะ 600 มม. ให้อยู่ในแนวเส้นที่กำหนดไว้ (โดยระยะฝังยึดควรลึกประมาณ 25 มม.)
 3. วัดความสูงของผนังที่จะติดตั้ง เพื่อนำไปใช้วัดขนาดในการตัดโครงคร่าวตัว C ให้มีขนาดใกล้เคียง โดยยึดโครงคร่าวตัว C ที่ติดกับผนังด้วยพุกเหล็กทุกระยะ 500 มม.
 4. ติดตั้งโครงคร่าวตัว C เช้าไปในโครงคร่าว ตัว U โดยเสียบแล้วบิตให้ตั้งฉากกับโครงคร่าวตัว U จากนั้นยึดโครงทั้งสองด้วยสกรูยึดโครงขนาด 13 มม. หรือใช้คีมย้ำโครง ซึ่งมีระยะห่างโครงคร่าวตัว C ที่ทุกๆ 600 มม. และไม่น้อยกว่า 150 มม. สำหรับการติดตั้งกับแผ่นยิปซัม 12 มม. (ให้เปลี่ยนระยะห่าง โครงคร่าวตัว C ให้เหลือ 400 มม. เมื่อติดตั้งกับแผ่นยิปซัมขนาด 9 มม.)
 5. ติดตั้งโครงคร่าวตัว C ให้เป็นไปตามระยะที่กำหนด โดยหันปีกโครงไปในทางเดียวกัน พร้อมทั้งเช็คระยะต่างๆ และระดับแนวดิ่งให้เรียบร้อยในกรณีที่มีงานระบบ ให้ทำการเดินหรือร้อยท่อผ่านรูเซอร์วิสรูปตัวH บนโครงคร่าวตัว C ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนทำการยึดแผ่นยิปซัมติดกับโครงคร่าวตัว C
 6. ก่อนการติดตั้งแผ่นยิปซัมจะต้องยกขอบแผ่นให้สูงจากพื้นขึ้นมา 10 มม. อาจจะใช้เศษแผ่นยิปซัมหนุนรองเพื่อความสะดวก
 7. ติดตั้งแผ่นยิปซัมเข้ากับโครงคร่าวที่เตรียมไว้โดยใช้สกรูยึดแผ่นขนาด 25 มม. ที่ทุกระยะ 300 มม. ในแนวดิ่งตามแนวโครงคร่าวตัว C (ให้ยืงเป็นสามเหลี่ยมบริเวณใกล้ระยะสกรูยิงโครง เพื่อหลีกเลี่ยง การเข้าชนในตำแหน่งที่ทับกัน) หลังจากนั้นให้ลดระยะการยิงสกร๔ลงเหลือทุกระยะ 200 มม. ในแนวดิ่งเฉพาะตรงที่เป็นรอยต่อแผ่นและมุมห้อง
 8. ส่วนอีกด้านของผนังควรจัดวางแผ่นโดยติดตั้งให้มีการสลับรอยต่อเริ่มติดตั้งแผ่นยิปซัมที่มีขนาดหน้ากว้าง 600 มม. ก่อน แล้วจึงทำการติดตั้งแผ่นปกติ(หน้ากว้าง 1200 มม.) ต่อไป
 9. เมื่อติดตั้งแผ่นยิปซัมเรียบร้อยแล้ว ให้เช็คหัวสกรูที่อาจเกินจากระนาบของแผ่นออกมา ให้ใช้ไขควงขันลงซ้ำไปให้แนบกับแผ่นยิปซัม
 10. เริ่มฉาบรอยต่อโดยให้เริ่มจากการฉาบด้วยเกรียงเล็กก่อน แล้วจึงนำผ้าเทปฉาบรอยต่อลงทับ ใช้เกรียงฉาบซ้ำอีกรอบ จากนั้นโป้วปิดหัวสกรูให้เรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้ปูนแห้ง
 11. เมื่อปูนฉาบเกรียงเล็กแห้งเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มทำการฉาบ เกรียงใหญ่อีก 2 รอบโดยต้องทิ้งปูนให้แห้งในแต่ละชั้นก่อน ประมาณ 120 นาทีแล้วจึงฉาบในชั้นต่อไป
 12. หลังจากปูนแห้งสนิทแล้วให้ขัดด้วยกระดาษทราย และทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสีทับเป็นขั้นตอนสุดท้าย
brands

knauf

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “โครงคร่าวโลหะผนัง คนอฟ Knauf”

There are no reviews yet.