ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บทนำ

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) อย่างละเอียดก่อนใช้หรือเข้าสู่ www.maitipwatsadu.com (“ไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์”) หรือลิ้งค์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายใน  ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นสัญญามีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างท่าน (“ท่าน”) และร้านไม้ทิพย์วัสดุ ซึ่งใช้บังคับการเข้าสู่และการใช้ไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์ โดยการเข้าสู่ไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและยินยอมเข้ารับและผูกพันตนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (หากมี) หากท่านไม่ตกลงในข้อความทั้งหมดขอให้ท่านระงับการเข้าสู่ไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์นี้

ไม้ทิพย์วัสดุสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การใช้หรือเข้าไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์ภายหลังการแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับถือเป็นการยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขเช่นว่านั้นแล้ว

เงื่อนไขการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์

  1. เมื่อสั่งซื้อสินค้าหรือบริการบนไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์ จะได้รับเลขที่สั่งซื้อทุกครั้ง กรุณาเก็บเลขที่สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิงในการติดตามออเดอร์
  2. การชำระสินค้าผ่านช่องทาง โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร Internet Banking จะมีค่าธรรมเนียม 15 บาทในพื้นที่ และ 30 บาทสำหรับนอกพื้น ตามเงื่อนไขการบริการของ Omise
  3. การชำระสินค้าผ่านช่องทาง บัตรเครดิตและบัตรเดบิต จะมีค่าธรรมเนียม 3.65% จากยอดชำระสินค้า ตามเงื่อนไขการบริการของ Omise
  4. ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง Line หรือ โทรหาเรา โดยโอนเงินเข้าบัญชีของร้านไม้ทิพย์วัสดุโดยตรง จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน

การจำกัดความรับผิด

  1. ไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์อาจมีลิ้งค์เชื่อมโยงไปถึงเว็บไซต์หรือบริการภายนอกซึ่งไม้ทิพย์ไม่ได้เป็นผู้ดูแลหรือเป็นเจ้าของ ไม้ทิพย์วัสดุไม่มีอำนาจบังคับและไม่รับผิดทั้งในเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติใดๆ ของเว็บไซต์หรือบริการภายนอก ท่านยังตระหนักและตกลงว่าไม้ทิพย์ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเป็นผลจากหรือกล่าวหาว่าเกิดจากการใช้ เข้าสู่ หรืออ้างอิงต่อเนื้อหาเหล่านั้นที่เปิดเผยในเว็บไซต์หรือบริการภายนอกดังกล่าว
  2. ไม่ว่าเวลาใดๆ ไม้ทิพย์วัสดุอาจยกเลิกหรือระงับการเข้าไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและปราศจากความรับผิด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่งโดยปกติจะไม่สิ้นผลไปหากมีการยกเลิกหรือระงับการใช้ ให้ยังคงมีผลบังคับต่อไปซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจำกัดความรับผิดนี้ ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่ใช้บังคับ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  1. ไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์และข้อมูล เนื้อหา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฟีเจอร์ การทำงาน ข้อความ การจัดแสดง โลโก้ รูปแบบ รูปภาพ วิดีโอ การเลือกแบบและการจัดวางในไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์นี้เป็นของไม้ทิพย์วัสดุ ผู้ให้อนุญาตของไม้ทิพย์วัสดุ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ในเนื้อหาประกอบนั้นๆ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
  2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้สิทธิ์ท่านเป็นการส่วนบุคคล ที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่ใช่สิทธิแต่ผู้เดียว และอาจถูกเพิกถอนได้ ในการเข้าสู่ระบบและใช้ไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์เป็นการส่วนบุคคลแก่ท่านเท่านั้นและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ท่านจะไม่ใช้ไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งผิดกฎหมายและต้องห้ามโดยข้อกำหนด เงื่อนไข และเมื่อได้รับการแจ้ง ท่านจะไม่ใช้ไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์ไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เกิดข้อขัดข้อง ทำให้เสื่อมลงด้วยประการใดๆ ต่อไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์หรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์ การใช้ไม้ทิพย์วัสดุเว็บไซต์ด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นการฝ่าฝืนและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามสำหรับข้อตกลงนี้ สามารถติดต่อเราได้เลยที่นี่ ติดต่อเรา